1. Ana Sayfa
  2. Makaleler
  3. Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engel durumu teşkil eden hastalıklar belirlendikten sonra kişiye engelli raporu verilmektedir. Engelli raporu hesaplama yapılırken uygulanan adımları derledik.

engelli-raporu-hesaplama

Engelli raporu oranı hesap yöntemi hakkında fikir sahibi olan özel gereksinim ihtiyacı duyan bireyler veya onların yakınları, sahip oldukları hataları fark edebilir ya da hastalık ilerlerse yeni oranı gösteren rapor için başvuru yapar. Engelli vatandaşlar, aldıkları bu rapor ve üzerinde belirtilen engellilik oranı sayesinde kendilerine tanınmış olan yan haklardan ve özel ayrıcalıklardan faydalanma fırsatı elde ederler.

Engelli raporu hesaplama işlemi sırasında uygulanacak yöntem, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bankanlığı’nın hazırladığı ilgili yönetmelikle düzenlenmiştir. Engelli durum değerlendirmesi yapılırken ‘‘İşlevsellik Yeti yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması’’ (ICF) sistemine göre hesaplama yapılmaktadır.

Özürlülük Raporu Oranları Cetveli

Engelli oranları cetveli, hesap için işlemler yapılırken muayene eden doktorların sonuca ilişkin son kararı o çizelgedeki oran-özür tablosuna göre vermektedir. Bir diğer deyişle, doktor, kendi kafasına göre bir özürlülük oranı kararı veremez. Bu cetvel, her branşın uzmanları tarafından hazırlanmıştır ve oranlar, engellinin günlük yaşamını ne derece etkilediğine veya tıbbi bozukluğun seviyesine göre değişim göstermektedir.

Bu oran cetvelleri sayesinde, engelilik oranı ölçümü sonunda ortaya çıkan sonuçlara bir standart getirmek amaçlanmıştır. Yani, doktordan doktora değişen öznel sonuçlara göre değil belirli kıstaslara göre değişmekte olan oranlar sayesinde objektif bir denge sağlanmaya çalışılmıştır. Bir diğer önemli nokta şudur: her organ veya vücut sisteminin cetveli farklıdır. Bir diğer deyişle, kulak rahatsızlıklarının özür oranları cetveli ile göz rahatsızlıklarının özür oranı cetveli birbirinden farklı ölçüm-oran sonucu verir.

Hangi Engeller Hesaplamaya Dahil Edilir

Engel sayılan durumlar gibi bir sınırlandırma yapılması mümkün değildir. Bir bireyin günlük yaşamını kısıtlayan her türlü hastalığı, rahatsızlığı veya özrü, engel olarak kabul edilebilir. Buradaki önemli nokta, vatandaşın gereksinimlerini karşılamada veya olağan yaşantısında onu ne kadar kısıtlayan bir probleme sahip olduğudur.

Engelli raporu hesaplama esnasında öne çıkan noktalardan biri de hastalığın veye özrün, tıbbi anlamda ne kadar ciddi olduğudur. Oran, hastalığın seviyesine göre artabilir veya azalabilir.

Kısacası, idrar yolları problemleri, kan ile ilgili rahatsızlıklar, cilt problemleri, ruhsal problemler gibi ilk başta özür olup olmadığında kuşkuya düşülen hastalıklarda bile engel sayılma durumu vardır. Önemli olan nokta, hastayı ne kadar kısıtladığıdır.

İlgili Yazı

Engelli Çocuğu Olan Çalışanların Hakları

Hastalıklara göre Rapor Oranları

Engellere göre oranlar da değişim göstermektedir. Her hastalığın veya özrün cetveli farklı olduğu için bir genelleme yapmak mümkün değildir. Kulak Burun Boğaz branşıyla ilgili örnek vermek gerekirse:

  • İşitme engelinin ne olduğu cetvelde tanımlanmıştır.
  • İşitme engellinin hangi muayene yöntemiyle tespit edileceği ve ölçüleceği belirlenmiştir.
  • İşitme engeli yüzdesi ile özür oranı yüzdesini eşleştirme tablosu verilmiştir. Bu hesaplama tablosunda %1.8 ile %4.2 arasında kalan işitme kayıpları %2 özür oranına denk gelirken %67.2 ile %70 arasındaki kayıplarda bu oran %40’dır. İşitme engeli %100 olan birinin özür oranı %52’dir.
  • Eğer işitme kaybından dolayı konuşma bozukluğu gibi başka rahatsızlıklar da başladıysa özür oranı birlikte hesaplanır.

Yukarıdaki verildiği gibi her organın veya vücut sisteminin cetveli hem tespit yöntemini hem de engel-oran tablosunu içermektedir.

Balthazard Hesaplama Cetveli

Balthazard yöntemi, birden fazla özrü olan bireylerin engellilik oranları hesaplanırken kullanılan hesap şeklidir. Öncelikle, vatandaşın sahip olduğu her rahatsızlığın özür oranları belirlenmelidir. Ardından, belli matematik işlemleri sonucu bireyin engelli oranı hesaplanmış olur. Bu uygulamada gerekli yönetmelik tarafından düzenlemiştir ve standardı sağlanmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, 60 yaşını doldurmuş vatandaşların raporlarına %10 engelli oranı eklenmektedir.

Engelli Raporundaki Orana İtiraz

Engelli oranına itiraz etmek mümkündür. Eğer kişi muayeneler esnasında ya da sağlık kurulu değerlendirmesi esnasında bir problem olduğunu düşünüyorsa bağlı olduğu ilin İl Sağlık Müdürlüğüne dilekçe yazar. Kabul edilirse önce başka bir hastane ardından sonuçlarda farklılık varsa hakem hastanelerde muayene olunur.

Bu süreç içinde engelli raporu hesaplama işlemi tekrar yapılır ve hakem hastanesinin raporundaki oran kesin sayılır.


Yorum Yap

Yorum Yap