1. Ana Sayfa
 2. Nasıl Alınır?
 3. Engelli Memur ve İşçi Alımı Nasıl Yapılıyor?

Engelli Memur ve İşçi Alımı Nasıl Yapılıyor?

Niteliği fark etmeksizin belirli bir çalışanı olan işletmelerde engelli personel çalıştırılması zorunludur. Engelli memur ve işçi alımlarını derledik.

engelli-memur-alimi

İşverenlerin, engelli vatandaşları işe almalarında belli prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Engelli vatandaşların kamu veya özel sektörde çalışabilmesi için öncelikle engellilik durumlarını gösteren belgeleri temin etmeleri gerekmektedir.

İşkur İle İşe Alım

Engelli vatandaşların İşkur’a başvuru yapabilmeleri için istenilen şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Aşağıda engelli kişilerin İşkur’a alımlarının yapılabilinmesi için yerine getirilmesi gereken şartlar adım adım verilmektedir:

 • Engelli vatandaşların öncelikle vücutlarının çalışma kapasitelerinde en az %40 oranında sorun olduğunu kanıtlayan engelli sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından almaları gerekmektedir.
 • Engelli sağlık raporunu alan vatandaşlar daha sonra Kurum İl Müdürlükleri’ne veya Hizmet Merkezleri’ne başvuruda bulunarak “engelli” profilinde kayıt yaptırabilmektedir.
 • İşkur, engelli vatandaşları işe alırken engelli vatandaşların tüm vücutlarının çalışamaz halde olduklarına dikkat etmektedir.
 • Eğer engelli sağlık raporunda kişinin hiçbir koşulda çalışamayacağı bilgisi veriliyorsa İşkur engelli vatandaşları işe alamamaktadır.

EKPSS İle İşe Alım

Engellilerin kamu sektöründe çalışabilmesi için Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı’na girmeleri gerekmektedir. Engelli vatandaşlar EKPSS’ye girip istenilen puanı aldıkları zaman aşağıda verilen kurumlarda çalışabilme imkânını elde edebilmektedir:

 • Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,
 • İl özel idareleri ve belediyeler,
 • İl özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese,
 • İşletme ve döner sermayeli kuruluşlar,
 • Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarında devlet memuru olarak çalışabilmektedir.

EKPSS sınavı Başkanlık tarafından 2 yılda bir yapılmaktadır. Ayrıca EKPSS sonuçları 4 yıl geçerli olmaktadır. EKPSS, engelli vatandaşların engelli durumlarına göre yapılarak sınav esnasında okuyucu veya işaretleyici olmak üzere sınavda engelli vatandaşlara yardımcı olabilecek görevli bulundurulmaktadır.

İlgili Yazı

Evde Engelli Bakım Maaşı Alabilmenin Yolları

Engellilerin Çalışma Hakları

Engelli bireylerin çalışma hayatlarında diğer bireylerle eşit haklara sahip olmaları için ulusal ve ulusal arası mevzuatların neler olduğunu bilmeleri gerekmektedir. Engelli vatandaşlar, bu mevzuatları okuyup haklarının neler olduğunu öğrenerek iş hayatında diğer bireylerle eşit  haklara sahip olmaktadır. Aşağıda ulusal ve uluslararası mevzuatlar yer almaktadır:

 • Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi
 • C. Anayasası (ilgili hükümler)
 • Engelliler Hakkında Kanun
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (5510 sayılı)
 • Devlet Memurları Kanunu
 • İş Kanunu (ilgili hükümleri)
 • TSK Personel Kanunu
 • Diğer personel kanunları ve bu kanunlar esas alınarak hazırlanan yönetmelik, tüzük, yönerge, genelge ve iç yazışmalar
 • Uluslararası sözleşmeler ve belgeler

Engelli Olan Kişilerin Öğretmen Olarak Atanması

Engelli kişilerin öğretmenlik mesleklerini yapabilmeleri için öncellikle EKPSS’ye girip belli bir puan elde etmeleri gerekmektedir. Daha sonra iyi puan almış engelli kişilerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atama işlemleri gerçekleştirilmektedir. Öğretmenlik için atama koşullarını sağlayan engelli vatandaşların atama işlemleri yapılmadan önce engelli vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan atama başvuru formu ile adli sicil ve askerlik durumu ile ilgili bilgileri bildirmek zorundadır.

Kamuda Engellilerin Çalışması

Engelli vatandaşların kamu sektöründe çalışabilmeleri için EKPPS’ye girmeleri gerekmektedir. Kamu sektöründe engelli vatandaşların işe alınmalarında EKPPS puanının %50’sine, yazılı sınav puanının %30’una ve sözlü sınav puanının %20’sine bakılmaktadır. En yüksek puanı elde eden engelli vatandaşlar kamu sektöründe tercih ettikleri alana atanarak kamu sektöründe çalışabilme şansına sahip olmaktadır. Böylelikle engelli vatandaşlar da devlette diğer insanlarla aynı hakları elde edebilmektedir.


Yorum Yap

Yorum Yap