1. Ana Sayfa
 2. Engelli Hakları
 3. Engelli Çocuğu Olan Çalışanların Hakları

Engelli Çocuğu Olan Çalışanların Hakları

Engelli çocuğu olan kişilere iş hayatlarında belli haklar tanınmaktadır. Bu haklardan yararlanabilmek için engelli sağlık raporunu almaları gerekmektedir.

engelli-cocuklu-aile

Engelli çocuğu olan kişilere iş hayatlarında belli haklar tanınmaktadır. Engelli çocuğu olan çalışanların bu haklardan yararlanabilmek için engelli sağlık raporunu almaları gerekmektedir.

TSK’da Verilen Haklar

TSK’da çalışan kişilerin engelli çocukları ve bakmakla yükümlü oldukları engelli yakınları var ise TSK, çalışanlarına belli haklar ve imkanlar tanımaktadır. Aşağıda TSK’nın engelli çocuğu ve bakmakla yükümlü engelli yakınları olan çalışanlarına sunduğu olanaklar yer almaktadır:

 • Nöbet Muafiyeti
 • Günlük Eğitim ve Bakım İzni Verilmesi
 • Senelik İzin Kullanma Hakkı
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Lojman Düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı’nda Verilen Haklar

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen haklar doğrultusunda engelli çocuğu veya bakmakla yükümlü oldukları engelli yakınları olan çalışanlara belli haklar tanınmaktadır. Bu haklar aşağıda sırasıyla verilmektedir:

 • Günlük Bakım İzni, Nöbet Muafiyeti: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen haklara göre, engelli çocuğu ve bakmakla sorumlu oldukları engelli yakınları olan çalışanların günlük izinlerinde büyük imkânlar sağlanmaktadır. Ayrıca çalışanlar çocukları için engelli sağlık raporunu alarak nöbet hizmetlerinden muaf tutulmaktadır.
 • Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Lojman Düzenlemesi: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi lojman dağıtımında engelli çocuğu ve yakını olan kişilere ek olarak 50 puan eklenmektedir.
Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Hakları
Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Hakları

Engelli Çocuğa Sahip Olanlara Verilen Mazeret İzni Hakkı

Engelli çocuğa sahip olan çalışanların engelli sağlık raporlarını gösterdikleri takdirde mazeret iznini sadece anne veya babadan birinin kullanması şartı ile bir yıl içinde bütün veya kısımlara ayrılacak şekilde toplam on günlük engelli çocuğu olan çalışanlara mazeret izni verilmektedir. Aşağıda engelli çocuğu olan çalışanların mazeret izni hakkını kullanabilmeleri için yerine getirmeleri gereken koşullar açıklanmaktadır:

 • Mazeret iznini, sadece engelli çocuğu olan anneler veya babalar kullanmaktadır.
 • Mazeret izninde engelli çocukların yaşı önem teşkil etmemektedir.
 • Ailelerin mazeret iznini kullanabilmeleri için çocuklarının en az %70 oranında engelli olması ve Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalığı, çölyak, metabolik hastalıklar grubunda olan hastalıklara sahip olmaları gerekmektedir.
 • Mazeret izninin kullanılabilinmesi için engelli sağlık raporunun çalışılan kuruma gösterilmesi gerekilmektedir.
 • Engelli sağlık raporu, Aile Hekimleri’nden gereken muayene ve tetkikler yapıldıktan sonra kolay bir şekilde alınabilinmektedir.
 • Mazeret iznini anne veya babadan sadece biri kullanabilmektedir. Bu iznin süresi bir yıl içerisinde toplam 10 gün olarak belirlenmektedir.
İlgili Yazı

Engelli Raporu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Engelli Çocukların Kreş Ve Bakım Evi Hakkı

Kreş ve Bakım Evi ile ilgili haklar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından sürdürülmektedir. Aşağıda engelli çocukların kreş ve bakım evinden yararlanabilmeleri için gereken koşular detaylı bir şekilde açıklanmaktadır:

 • Engelli çocukların kreş ve bakım evlerine alınabilmeleri için velinin dilekçesi, engelli çocuğun T.C. kimlik numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı, engelli sağlık raporu, çocuğun herhangi bir alerjisinin veya devam eden bir hastalığının olduğunu gösteren belge ve fotoğraf temin edilmesi gerekilmektedir.
 • Çocukların eğitimlere ve ortama alışabilmeleri için onlara özel olarak araç ve gereç imkânları sağlanmaktadır.
 • Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları, ekonomik güçlük içindeki anne veya babası vefat etmiş çocuklar, tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, engelli ebeveyni olan çocuklar, kadın konukevinde bulunan veya ayrılan kadınların çocukları ücretsiz kreş ve bakım evi imkânlarından faydalanabilmektedir.

Engelli Çocuğu Olan Kadınlara Emeklilik Hakkı

Engelli çocuğu olan kadınlara emeklilik konusunda da belli haklar sunulmaktadır. Engelli çocuğu olan annelerin çalıştıkları sürenin dörtte biri oranında süre, çalıştıkları süreye ilave edilmektedir. Böylece annelerin çalıştıkları süreler, emeklilik süresinden çıkarılmaktadır.


Yorum Yap

Yorum Yap